Complexe zorgvragen

Organisaties in de zorg kunnen mij benaderen voor complexe vragen rond cliënten. Door het Centrum voor Consultatie en Expertise word ik daarvoor ingezet.Dit kan ook rechtstreeks en is dan ook mogelijk in thuissituaties ter ondersteuning van familieleden en mantelzorgers.

Naar aanleiding van het intakegesprek maken we aan de hand van de vraag een gezamenlijk plan van aanpak. De nadruk kan o.a. liggen op anders kijken naar het gedrag, praktische handvatten in de omgang, eigen opvattingen en overtuigingen.

Ook vragen die gaan over de context zoals samenwerking rondom complexe vragen binnen teams of tussen teams, organisaties zijn aanleidingen voor een traject.

Als (team) coach vanuit systeemdenken kijk ik naar de vraag van de cliënt en wat die betekent voor de afstemming met de mensen om hem/haar heen. Samen zoeken we naar een passend antwoord op de vragen die er leven.

Voor trajecten professionalisering/deskundigheidsbevordering verwijs ik u naar de pagina  teamcoaching of opleiding Beeldcoaching

Heeft u belangstelling of een specifieke vraag? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Klanten aan het woord

Heldere analyse van complex gedrag in de context biedt kansen voor verandering - Linda

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811