Coaching on the job

Om medewerkers direct te ondersteunen in hun werk loop ik een aantal uren mee in hun dagelijkse praktijk. Na afloop krijgen medewerkers direct mondelinge feedback met tops en tips en binnen enkele dagen een kort schriftelijk verslag.

Klanten aan het woord

Heldere analyse van complex gedrag in de context biedt kansen voor verandering - Linda

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811