Over mij

Wie is Catrien Aarnoudse?

Werkzaam in de zorg vanaf 1977 heeft zij zich als beroepskracht ontwikkeld via leidinggevende en managementfuncties in diverse intra en extramurale settings. De laatste jaren richt zij zich steeds meer op het coachen en trainen van professionals en leidt zij beroepskrachten op tot beeldcoach.

Typerend voor haar manier van werken is:

het werken vanuit verbinding, oprechte betrokkenheid, persoonlijke aandacht, respect voor ieders kwaliteiten, luisteren, duidelijk zijn, analytisch met een praktische vertaalslag en gericht zijn op mogelijkheden.

"Mijn enthousiasme voor coachen in het algemeen en met beelden in het bijzonder wil ik graag met u delen. Daarnaast wil ik u informeren over de diverse mogelijkheden. Mijn vaardigheden als systeemgericht (team)coach gecombineerd met mijn kennis en ervaring in de zorg en het werken met beelden zet ik met plezier en passie in."

Heeft u belangstelling of een specifieke vraag? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

     

Over mij

Anders kijken...meer zien...nieuwe mogelijkheden... Catrien

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811