Sensorische Informatieverwerking (prikkelverwerking)

Catrien volgt sinds september 2018 de training Op eigen wijze, anders kijken naar dementie.

Trainingsdoelen zijn:

  • - leren kijken naar de wijze waarop de client probeert zijn omgeving te volgen, waar hij/zij vastloopt en wat dit betekent. 
  • - eigen maken in het herkennen/signaleren van alle zintuiglijke prikkels,
  • - herkennen problemen in de prikkelverwerking en wat dit vraagt van omgevingsfactoren en begeleiding.

Na afronding zal Sensorische Informatieverwerking onderdeel uitmaken van het trainingsaanbod.

Klanten aan het woord

Na het volgen van de training verloopt de teamsamenwerking positiever en maken wij elkaar meer complimenten - Jeroen

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811