visu a leren

Tijdens de training leren de teams op een speelse, creatieve manier van en met elkaar door gebruik te maken van opnames uit de eigen werkomgeving. De opnames vormen een visueel verslag van de dagelijkse praktijk en nodigen medewerkers uit om samen te ontdekken hoe het werk georganiseerd wordt, welke goede voorbeelden er zijn en waar het mogelijk anders zou kunnen. De training richt zich vooral op de praktische kant van het werk en laat medewerk-ers/teams nadenken over de vraag: doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed?

Visu-a-leren draagt bij aan:

Innovatie: anders te leren kijken naar de organisatie van het werk en meer mogelijkheden te zien Vergroten zelfreflectie: wat zegt het van mijn opvattingen? Wat vind ik er lastig aan om het anders te gaan doen?

Teamsamenwerking: samen ontdekkend kijken en meningen uitwisselen vraagt dat men echt oprecht luistert naar de ander, samen tot overeenstemming en afspraken komt.

Klanten aan het woord

Na het volgen van de training verloopt de teamsamenwerking positiever en maken wij elkaar meer complimenten - Jeroen

Catrien Aarnoudse - Antoinette Nijhoffstraat 2 Rijen - Tel: 06-49291811